55     Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona     Tips & Tricks

Greyhawk: The Temple of Elemental Emil

Zmodyfikuj odpowiednio skrót uruchamiający grę lub odpal ją z linii komend z dodatkowym parametrem ToEE.exe -?. W miejscu ? wstaw jeden z poniższych kodów:
nofog, startmap (map), mod, scrollfps, scrolldist, dialogcheck, defaultparty, 3dsound, cleanproto, dicetest, mipmapping, noantialiasing, maxrefresh, geometry, window, shadow_blobby, shodow_map, shadow_poly, pathtimelimit, pathlimit, msmousez, nonmsmousez, norandom, animdedug, doublebuffer, nosound, fps
Przykład: ToEE.exe –nofog

Medal of Honor: Allied Assault – Breakthrough

Aby móc korzystać z kodów musisz uruchomić grę z odpowiednimi parametrami: +set cheats 1 +set ui_console 1 +set thereisnomonkey 1. Najprościej będzie gdy w tym celu zmodyfikujesz odpowiednio skrót uruchamiający grę - kliknij prawym przyciskiem myszy na skrócie i wybierz z menu opcję „Właściwości” a następnie dopisz powyższe parametry w polu „Obiekt docelowy”. Jeżeli wywołanie nazwy pliku które się tam znajduje umieszczone jest w cudzysłowach to parametry dopisz POZA nimi.
Przykład: C:\mohgame\moh_breakthrough.exe +set cheats 1 +set ui_console 1 +set thereisnomonkey 1
Kody przeznaczone są głównie dla trybu singleplayer, jednak działają również w trybie multiplayer o ile serwer zezwala na ich używanie (ma włączoną możliwość korzystania z cheatów).
Po uruchomieniu gry w opisany powyżej sposób naciśnij klawisz [~] (tylda), co spowoduje przywołanie konsoli, a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
dog - God Mode
fullheal - maksimum życia (HP)
wuss - wszystkie bronie + amunicja
noclip - przechodzenie przez ściany
notarget - niewidzialność
tele x y z - teleportacja do lokacji o współrzędnych X Y Z
coord - wyświetla aktualną pozycję
listinventory - lista posiadanych przedmiotów
kill - samobójstwo
gameversion - wyświetla numer wersji gry
toggle cg_3rd_person - kamera z perspektywy trzeciej osoby
maplist - lista map
map [nazwa mapy] - przeskok do określonej mapy
giveweapon weapons/nazwa_broni.tik - otrzymujesz określoną broń (patrz lista broni poniżej)
Lista dostępnych broni:
colt45, silencedpistol, webley_revolver, nagant_revolver, sten, springfield, thompsonmsg, ppsh_smg, bar, enfield, g43, mp44, kar98, kar98sniper, mosin_nagant_rifle, svt_rifle, p38, m2frag_grenade, steilhandgranate, nebelhandgranate, mills_grenade, russian_f1_grenade, rdg-1_smoke_grenade, m18_smoke_grenade, bazooka, panzerschreck, shotgun, mg42

UFO: Aftermath

Aby aktywować możliwość używania cheatów, w katalogu w którym zainstalowana została gra odszukaj plik config.cfg, otwórz go za pomocą dowolnego edytora tekstowego i dopisz linię:
KEY "cheats" BOOL TRUE
Podczas gry naciśnij klawisze [Shift]+[~] aby przywołać konsolę i wpisz dowolny z następujących kodów:
godmode - God Mode
quickvictory - zwycięstwo
quicklose - przegrana
destroyobj – niszczy obiekt
hitpoints – wyświetla HP (PŻ)
allplans – pokazuje ścieżki
enemies – pokazuje wrogów
quickabsolutevictory - zwycięstwo + przedmioty
canparalyse - usuwa „Paralysing Effect”
cancontrol - usuwa „Mind Control”
Kody dostępne na ekranie strategicznym:
ALLITEMS - wszystkie bronie
HIREUNIT - kolejny członek drużyny
FINISHRD - zakończenie badań
Etherlords II: Second Age

Podczas gry naciśnij klawisz [~] aby przywołać konsolę a następnie wpisz EtherRevelation i naciśnij klawisz [ENTER]. Możesz teraz wpisywać poniższe kody:
open_fog - wyłącza „Fog of War”
hide_fog - włącza „Fog of War”
lose - przegrana
win - zwycięstwo
give all - dodaje 15 jednostek wszystkich surowców
view_hand – odkrywa karty przeciwnika
swap – zamienia karty twoje i przeciwnika
change health # - zmienia „Health” na #
change mana # - zmienia „Mana” na #
change links # - zmienia „Mana Links” na #

Age of Mythology: The Titans

Podczas gry naciśnij klawisz [ENTER], wpisz którykolwiek z poniższych kodów i zatwierdź go ponownym naciśnięciem klawisza [ENTER]
JUNK FOOD NIGHT - dodatkowe 100 jednostek żywności
TROJAN HORSE FOR SALE - dodatkowe 100 jednostek drewna
ATM OF EREBUS - dodatkowe 1000 jednostek złota
LAY OF THE LAND - odkrywa mapę
UNCERTAINTY AND DOUBT - zakrywa mapę
THRILL OF VICTORY - zwycięstwo
IN DARKEST NIGHT - noc
MOUNT OLYMPUS – max. „Favor”
SET ASCENDANT - pokazuje wszystkie zwierzęta
CONSIDER THE INTERNET - spowolnienie jednostek
DIVINE INTERVENTION - aktywuje boskie moce
GOATUNHEIM - zamienia wrogów w kozy
RED TIDE - zmienia kolor wody na czerwony
CHANNEL SURFING - jednostki mogą chodzić po wodzie
L33T SUPA H4X0R - szybkie budowanie
WRATH OF THE GODS - burza z piorunami, trzęsienie ziemi, meteor, tornado

Max Payne 2: The Fall Of Max Payne

Aby uzyskać dostęp do konsoli w której możesz wpisywać kody musisz uruchomić grę w trybie „developer”. Możesz to zrobić uruchamiając grę z parametrem -developer.
Przykład: C:\maxpayne2\maxpayne2.exe -developer
Po uruchomieniu gry w powyższy sposób, naciśnij klawisz [~] (tylda), przywołasz w ten sposób konsolę, a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
coder - God Mode, wszystkie bronie + amunicja
god - God Mode
mortal - wyłącza God Mode
getallweapons - wszystkie bronie
showfps - wyświetla FPS
getberetta - „Beretta” z 1000 sztuk amunicji
getbullettime - aktywuje „Bullettime”
getcoltcommando - „Colt Commando” z 1000 sztuk amunicji
getdeserteagle - „Desert Eagle” z 1000 sztuk amunicji
getdragunov - „Dragunov” z 1000 sztuk amunicji
gethealth - 1000 punktów HP
getingram - „Ingram” z 1000 sztuk amunicji
getkalashnikov - „Kalashnikov” z 1000 sztuk amunicji
getmolotov - 1000 koktajli Molotov’a
getmp5 - „MP5” z 1000 sztuk amunicji
getpainkillers - 1000 Painkillers’ów (apteczek)
getpumpshotgun - „Pump Shotgun” z 1000 sztuk amunicji
getsawedshotgun - „Sawed-Off Shotgun” z 1000 sztuk amunicji
getsniper - „Sniper Rifle” z 1000 sztuk amunicji
getstriker - „Striker” z 1000 sztuk amunicji
jump10 - wysokie skakanie (10)
jump20 - wysokie skakanie (20)
jump30 wysokie skakanie (30)
help - pokazuje pozostałe komendy


55     Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona     Tips & Tricks